+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN
glasilu

V glasilu Lovec v ločeni rubriki predstavljena tudi Lovišča s posebnim namenom, organizirana znotraj Zavoda za gozdove Slovenije

november 3, 2016

V glasilu Lovec v ločeni rubriki predstavljena tudi Lovišča s posebnim namenom, organizirana znotraj Zavoda za gozdove Slovenije. 

V glasilu Lovec so v posebni rubriki v Lovskem oprtniku predstavljena Lovišča s posebnim namenom, organizirana znotraj Zavoda za gozdove. V septembrskem glasilu sta bili predstavljeni lovišči LPN Kompas Peskovci in LPN Jelen. LPN Kompas Peskovci je izpostavil ruk panonskega jelena, LPN Jelen pa ruk jelena v območju medveda. V oktobrskem glasilu sta se predstavili LPN Fazan Beltinci in LPN na Kočevskem. LPN Fazan Beltinci je izpostavil lov s sokoli, ki ga enkrat letno organizirajo prvo soboto v novembru in tako ohranja kulturno dediščino zaščiteno s strani UNESCO. LPN na Kočevskem pa je predstavil obnovo in možnost lova v obeh oborah, največjih v tem delu Evrope. V novembrski številki sta se v posebni rubriki prav tako predstavili dve lovišči, LPN Pohorje in LPN Prodi Razor. LPN Prodi Razor je izpostavil pristno lovsko izkušnjo z lovom gamsa nad gozdno mejo, LPN Pohorje pa lov gamsa pod gozdno mejo. 

Lovišča s posebnim namenom, organizirana znotraj Zavoda z gozdove Slovenije, se poleg svojih geografskih, naravnih značilnosti v predstavitvah izpostavila tudi za lovce zanimive načine lova in vrste divjadi. Predvsem ker izvajanje posebnega namena zahteva finančna sredstva, ki jih lovišča pridobivajo na trgu, z izvajanjem lova, organizacijo informativno izobraževalnih, sodelovanjem v raziskovalnih projektih in izvajanjem drugih dejavnosti.

V nadaljevanju bomo v glasilu Lovec v rubriki Zavod za gozdove Slovenije, Lovišča s posebnim namenom, predstavili poseben namen, ki ga v loviščih s posebnim namenom izvajajo za ohranitev vitalnih populacij posameznih vrst divjadi, promocijo življenja in ekologije zveri v Sloveniji ter druge za lovce in obiskovalce zanimive vsebine povezane, ki jih revirni lovci dnevno izvajajo v loviščih.

Tina Drolc, za Službo lovišč s posebnim namenom v okviru ZGS

Povezave na naslovnico september:  http://www.lovska-zveza.si/userfiles/Lovec/pdf/Lovec-2016-09.pdf

Povezava na članek oktober: http://www.lovska-zveza.si/userfiles/Lovec/pdf/Lovec-2016-10.pdf

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!