+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Srnjak je prisoten v vseh Loviščih s posebnim namenom znotraj Zavoda za gozdove Slovenije. Spada med parkljasto divjad. V Sloveniji se je prilagodil tako na strma pobočja v LPN Prodi Razor, bližini glavnega mesta v LPN Ljubljanski vrh, neokrnjeni naravi v LPN Jelen, LPN Kozorog Kamnik, LPN na Kočevskem in LPN Pohorje, na panonsko nižino z razgibanim gričevjem v LPN Fazan Beltinci in LPN Kompas Peskovci, kjer ga je povsod mogoče tudi loviti.

Lovna doba

jan feb mar apr maj jun jul avg sept okt nov dec
srnjak, lanščak
srna mladiči obeh spolov
mladica

 

Začetek in konec lovne dobe na srnjaka sta določena s podnebnimi značilnostmi in z razvojem rogovja pri tej vrsti, pri čemer začetek lovne dobe opredeljuje zaključek rasti rogovja, ki se pri zrelih srnjakih običajno zaključi do konca aprila, konec lovne dobe pa je postavljen v čas, ko začnejo prvi starejši srnjaki izgubljati rogovje.

Začetek lova na srno in mladiče se začne septembra, ko so mladiči telesno že dovolj razviti, in konča konec decembra, da je vznemirjanje v zimskem času, ko so pogoji za preživetje najtežji, čim manjše.

Območja v Sloveniji

Srnjak je prisoten v vseh Loviščih s posebnim namenom v Sloveniji.
V LPN Prodi Razor je srnjak prisoten v strmih in globokih grapah kraškega sredogorja ter na pravem kraškem polju.

1_Planinke v LPN Kozorog Kamnik

Planike na gorskem travniku v LPN Kozorog Kamnik

V LPN Kozorog Kamnik je srnjak prisoten v srednjegorskem alpskem svetu, v neokrnjeni naravi, ki ponuja petje ptic, žuborenje potokov in mamljive vonjave gorskega cvetja.

V LPN Ljubljanski vrh je srnjak v neposredni bližini glavnega mesta Slovenije. Biva predvsem v višinskem delu lovišča, v hribovitem in kraškem svetu. Pozno jeseni, v času zrelosti kmetijskih kultur, se premakne v nižji del lovišča. V tem času se lahko na 200 m nadmorske višine upleni srnjaka z zelo močnimi trofejami.

V LPN Jelen je srnjak prisoten skupaj z vsemi tremi vrstami velikih zveri, volkom, risom in rjavim medvedom.

LPN na Kočevskem je del Dinarskega sveta in je za srnjaka zanimiv predvsem zaradi minimalnih človekovih posegov, saj je bilo območje dalj časa zaprto za javnost, in bujne vegetacije, ki predstavlja vir hrane.

3_26_LPN Pohorje je bogato v vodnimi viri, kar skupaj z ohranjeno naravo dobro vpliva na razvoj populacije gamsa, jelena, kozoroga

LPN Pohorje je bogato v vodnimi viri, kar skupaj z ohranjeno naravo dobro vpliva tudi na razvoj populacij divjadi

V LPN Pohorje živi srnjak na pogorju Pohorja, kjer so številni izviri zdrave pitne vode.

V LPN Fazan Peskovci je srnjad splošno prisotna, obdelan nižinski svet pa omogoča razvoj trofejno močnih srnjakov.

V LPN Kompas Peskovci se je srnjak prilagodil bivanju na razgibanih gričih v panonski nižini, ki prav tako ponujajo srnjadi dovolj kakovostne hrane, tudi za razvoj trofejno močnih srnjakov.

Značilnosti vrste

Srnjad je vrsta divjadi, ki je splošno prisotna po vsej Evropi. Glavni razlogi za širitev vrste so njena prilagodljivost na najrazličnejše klimatske in vegetacijske razmere, prav tako pa tudi razmeroma velika stopnja prilagodljivosti na človekove aktivnosti, sečnjo in presvetljevanje gozda ter zmanjšanje števila velikih zveri.

Glavna značilnost srnjadi je zadržana brejost, obdobje, ko oplojeno jajčece miruje in se torej zarodek ne razvija. Pojav je posledica prilagoditve srne, da polega v obdobju, ko je največ kakovostne hrane.

Srnjad v LPN Fazan Beltinci

Srnjad v LPN Fazan Beltinci

Rogovje se praviloma ne razvije prek stopnje šesteraka, zlasti v novejših časih, ko je na pašnikih in drugih kmetijskih površinah čedalje več ograj in mrež, pa se pojavlja tudi čedalje več srnjakov z atipičnim rogovjem, ki je večinoma posledica mehanskih poškodb rogovja v času, ko ta še raste.

Srnjak se oglaša z laježu podobnimi glasovi, ki jih imenujemo bokanje ali bavkanje.

Posebnosti lova na srnjaka

Posebnosti lova na srnjaka je lov na klic v času prska. Pri lovu na klic poskuša lovec z oponašanjem srninega pivkanja in drugih vrstno značilnih glasov privabiti srnjaka. Najprimernejše obdobje za lov na klic je zadnje dni julija in prva polovica avgusta, ker je takrat oplojenih že večina srn.

Trofeje

Trofeje srnjaka so rezultat dobrega upravljanja s populacijo srnjadi. Navadno se srnjaka lovi s preže ali na zalaz.

4_Uplenjen srnjak v LPN Kopmas Peskovci

Uplenjen srnjak v LPN Kompas Peskovci

Srnjake z najmočnejšimi trofejami najdemo večinoma v nižinskih predelih naših LPN (v LPN Ljubljanski vrh, LPN Fazan Beltinci in LPN Kompas Peskovci), čeprav ni nikakršna posebnost pojav takih srnjakov tudi do zgornje gozdne meje. Prav zato je seveda tudi v drugih LPN možno doživeti odličen lov ob istočasnem izrednem doživetju narave, vključno z bivanjem v loviščih. Lovec lahko izbira med zelo različnimi krajinami, od kraške, alpske, dinarske in panonske do pogorja.

Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!