+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lovišča s posebnim namenom (LPN) znotraj Zavoda za gozdove Slovenije so bila ustanovljena za zaščito in varstvo redkih in ogroženih prostoživečih živalskih vrst in divjadi. Svoje poslanstvo uresničujemo s trajnostnim upravljanjem z divjadjo in tudi z nekaterimi zavarovanimi živalskimi vrstami ter njihovim življenjskim okoljem.

Organizirani smo na desetih lokacijah, v vseh naravnih okoljih oziroma podnebnih tipih v Sloveniji, od kraško alpskega visokogorja, pohorskega sredogorja do dinarskega sveta in panonske nižine. Lovišča s posebnim namenom obsegajo območja z najbolj ohranjeno naravo v Sloveniji, zato v glavnem privabljamo prave lovce, ki jih zanima tradicionalen lov, kjer je poleg samega lova pomembno tudi prvobitno doživetje divjadi in drugih prostoživečih živali v njihovem naravnem okolju.

Med najbolj atraktivnimi vrstami divjadi v loviščih so srnjak, jelen, damjak, gams, muflon, kozorog, divji prašič, fazan, raca mlakarica, poljska jerebica in zajec, poleg tega pa je skladno s predpisi dovoljen tudi omejen in nadzorovan lov na rjavega medveda. Lov v LPN poteka skoraj izključno v prosti naravi, upravljamo pa tudi z dvema velikima oborama. Najpogostejši način lova je lov na zalaz, za njim lov s preže in druge oblike čakanja divjadi, ponovno pa uvajamo tudi skupinske love na pogon in potisk. Nekaj stalnih gostov se vrača tudi na fotolov oziroma opazovanje divjadi in drugih prostoživečih živali v njihovem naravnem okolju.

Vabljeni, da nas obiščete in se prepričate sami!
Lovišča s posebnim namenom (organizirana znotraj Zavoda za gozdove Slovenije)

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!