+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lovišče s posebnim namenom Kompas Peskovci (LPN Kompas Peskovci) leži na skrajnem severozahodu Slovenije in obsega 12.538 ha površine. Je na nadmorski višini med 230 m in 404 m.

Najpomembnejše vrste divjadi so navadni jelen, divji prašič, srnjak, damjak in mala divjad, predvsem fazan, poljska jerebica in poljski zajec.

Velik ponos lovišča je panonski jelen, ki je po zgodovinskih virih edini del avtohtone populacije jelenjadi v Sloveniji, ki v 19. stoletju ni bil iztrebljen.

LPN Kompas Peskovci ima zaradi trenutnih potreb sklenjene dogovore o sodelovanju z domačimi društveno organiziranimi lovci.

Opis lovišča

LPN Kompas Peskovci leži v Prekmurju na meji z Madžarsko, na območju Goričkega. Pokrajino predstavlja panonski svet z živahno razgibanim gričevjem, kjer je prevladujoča kmetijska raba. Delež gozda je zaradi opuščanja kmetijskih površin narasel nad polovico, kar pomeni veliko dolžino gozdnega roba in s tem nezaželenega dostopa parkljaste divjadi na kmetijske površine. LPN Kompas Peskovci meji na madžarsko Železno županijo (madž. Vas) oziroma na območje madžarskih državnih gozdov, kar omogoča več kot 30 km neoviranega prehajanja parkljaste divjadi iz Slovenije na Madžarsko in obratno. Lovišče Kompas Peskovci je razdeljeno na štiri lovske revirje: Boreča, Hodoš, Domanjševci in Markovci. Delo in vodenje gostov v teh lovskih revirjih opravljajo profesionalni revirni lovci.

Opis divjadi

V LPN Kompas Peskovci so najpomembnejše vrste divjadi navadni jelen, divji prašič, srnjak, damjak in mala divjad, predvsem fazan, poljska jerebica in poljski zajec. Velik ponos lovišča je panonski jelen. [caption id="attachment_363" align="aligncenter" width="250"]5_Uplenjen jelen v LPN Kopmas Peskovci Uplenjen jelen v LPN Kompas Peskovci[/caption]

Lovni turizem

LPN Kompas Peskovci je bil v preteklosti specializirano in poznano po lovu na malo divjad. Do danes so se razmere spremenile, zato ponujajo kombinacijo lova vseh vrst tukaj živeče parkljaste in male divjadi. [caption id="attachment_359" align="aligncenter" width="250"]4_Uplenjen srnjak v LPN Kopmas Peskovci Uplenjen srnjak v LPN Kompas Peskovci[/caption] Lov na divje prašiče je uspešen skozi celo leto. Najpogostejši način lova na divjega prašiča je na čakanje, pozimi organizirajo tudi skupinske love s pogoni. Lova na zrelega srnjaka se izvaja maja, zelo uspešen je tudi v času prska. Lov na panonskega jelena predstavlja vrhunec sezone v času ruka. Nižinsko lovišče in lahek dostop do vseh predelov lovišča omogočata izvedbo lova na jelena ne glede na telesno pripravljenost lovskega gosta. Lov na fazana in poljsko jerebico je organiziran v jesensko–zimskem času. Na posebej izbranih lokacijah poteka lov na visokoletečega fazana, na blago nagnjenih, odprtih območjih pa tudi lov na poljsko jerebico. Nekateri lovci lov na malo divjad dopolnijo z večernim čakanjem na trofejno in netrofejno parkljasto divjad.

Posebni namen

Tradicija lova v Sloveniji ni povezana samo z odstrelom, ampak s trajnostnim upravljanjem z divjadjo in njenega življenjskega okolja. Tako je tudi v LPN Kompas Peskovci. V LPN Kompas Peskovci se lahko pohvalijo z edino vitalno ohranjeno populacijo vidre v Sloveniji.

Trofeje

[caption id="attachment_379" align="alignnone" width="250"]15_Uplenjen damjak v LPN Kopmas Peskovci Uplenjen damjak v LPN Kompas Peskovci[/caption]

Cenik

Cenik Lovišč s posebnim namenom v Zavodu za gozdove Slovenije določa, da je lov v LPN organiziran profesionalno in da poteka skladno s področno zakonodajo. Cenik poleg finančnih vrednosti vsebuje tudi navodila, ki določajo interna pravila lova v LPN, organiziranih v Zavodu za gozdove Slovenije. PDF
Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!