+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lovišče s posebnim namenom Pohorje (LPN Pohorje) leži v osrednjem delu Pohorja, obsega 27.500 ha površine, z višinsko razliko med najvišjo in najnižjo točko skoraj 900 m. Najvišji vrh je Črni vrh (1543 m).

Najpomembnejše vrste divjadi so gams, jelen, srnjak  in divji prašič. Na območju LPN Pohorje so tudi številne zavarovane vrste, med katerimi velja izpostaviti divjega petelina in ruševca.

Opis lovišča

LPN Pohorje leži na pogorju Pohorja v severovzhodnem delu Slovenije ob meji z Avstrijo. [caption id="attachment_439" align="aligncenter" width="250"]19_Lovska koča v LPN Pohorje Lovska koča v LPN Pohorje[/caption] Pohorje je med najbolj ohranjenimi naravnimi območji v Sloveniji in srednji Evropi. Celotno območje Pohorja je obdarjeno v vodo, kar ustvarja šotna barja in majhna jezerca. [caption id="attachment_440" align="aligncenter" width="250"]20_Goratost v LPN Pohorje Goratost v LPN Pohorje[/caption] Razgibanost pogorja in ostro podnebje je od ljudi zahtevalo izjemen posluh za naravo, sožitje človeka z naravo, kar se še danes kaže v urejenih pašnikih in gozdovih ter mogočnih kmetijah. Prav skrb za naravo je hkrati tudi vzrok, da imajo številne vrste divjadi tudi še danes ugodne življenjske pogoje za svoj obstoj in razvoj. [caption id="" align="aligncenter" width="250"]Neokrnjena narava je življenjsko okolje divjadi v LPN Pohorje Neokrnjena narava je življenjsko okolje divjadi v LPN Pohorje[/caption] LPN Pohorje je razdeljeno v pet revirjev: Močnik, Rakovec, Komisja, Hudi kot in Klopni vrh.

Opis divjadi

S svojo geološko podlago, lego med alpskim in subalpskim svetom, značilno kulturno krajino in gozdnatostjo je LPN Pohorje pomemben življenjski prostor številnim prostoživečim živalskim vrstam, tako divjadi kot zavarovanim vrstam. Med najpomembnejše vrste divjadi spadajo gams, jelen in srnjak. Na divjad in druge prostoživeče živali je pomembno vplivalo tudi sožitje človeka z naravo in izviri potočkov na vsakem koraku. Ugodni življenjski pogoji za divjad in uspešno upravljanje divjadi sta rezultat strokovnega dela z gozdovi, naravi prijaznega načina obdelovanja kmetijskih površin in spoštljivega odnosa do divjadi.

Lovni turizem

Posebnost LPN Pohorje je lov na gamsa, ki je zaradi urejenega dostopa primeren tudi za starejše lovske goste oziroma lovske goste s slabšo telesno kondicijo. Lov na gamsa v LPN Pohorje poteka pod gozdno mejo, predvsem v času prska (november, december). [caption id="" align="aligncenter" width="250"]17_Trop gamsov, ki se v LPN Pohorje zadržuje pod gozno mejo Trop gamsov, ki se v LPN Pohorje zadržuje pod gozdno mejo.[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="250"]20_ Lovec pripravljen na lov v LPN Pohorje Lovec, pripravljen na lov v LPN Pohorje.[/caption] Lovski gostje LPN Pohorja se radi vračajo na lov na jelena v času ruka in srnjaka v času prska. V LPN Pohorje izvajamo tradicionalen lov, največkrat na zalaz in s preže. V lovskem revirju Močnik, jugovzhodnem delu Pohorja, sta najzanimivejša lov na srnjaka in jelena. Krajina je tu sestavljena iz travnikov, pašnikov in gozdov. V lovskem revirju Rakovec je poseben razgled na bližnjo in daljno okolico. V revirju poteka lov na vse vrste divjadi. Lovski revir Komisja sestavljajo obširni gozdovi, ki ponujajo stik s prvobitno naravo in izjemen lov na gamsa. Lovski revir Hudi kot sestavljajo smrekovi gozdovi, ki lov na gamsa popestrijo s srečanjem z ruševcem in divjim petelinom. Lovski revir Klopni vrh je revir, ki lovske goste navdušuje z ohranjenim okoljem in s številnim vrstami divjadi.

Posebni namen

Dejavnost v LPN Pohorje ni samo trajnostno upravljanje z divjadjo in njenim življenjskim okoljem, ampak predvsem varstvo prostoživečih živih bitij. [caption id="attachment_443" align="aligncenter" width="250"]23_Postavljeno krmišče v LPN Pohorje Postavljeno krmišče v LPN Pohorje[/caption] V LPN Pohorje se izvaja redni monitoring različnih vrst divjadi in tudi nekaterih zavarovanih živalskih vrst. LPN Pohorje sodeluje pri načrtovanju in izvajanju številnih projektov s področja divjadi in lovstva ter izvaja druge javne naloge s področja divjadi in lovstva.

Trofeje

Odstreljene trofejne vrste divjadi so rezultat dobrega gospodarjenja v lovišču kot tudi rezultat večdnevnega aktivnega stika lovskega gosta z naravo, njegovega gibanja v lovišču.

Cenik

Cenik Lovišč s posebnim namenom v Zavodu za gozdove Slovenije določa, da je lov v LPN organiziran profesionalno in da poteka skladno s področno zakonodajo. Cenik poleg finančnih vrednosti vsebuje tudi navodila, ki določajo interna pravila lova v LPN, organiziranih v Zavodu za gozdove Slovenije. PDF
Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!