+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lovišče s posebnim namenom Ljubljanski vrh (LPN Ljubljanski vrh) leži v jugozahodnem delu Ljubljanske kotline, na obrobju Ljubljanskega barja. Sestavljata ga nižinski in višinski del z relativno višinsko razliko 620 m. Lovišče obsega 4.138 ha površine.

Najpomembnejše vrste divjadi v lovišču so v nižinskem delu poljski zajec, fazan, raca mlakarica, nutrija, lisica in srnjad ter v višinskem delu jelen, srnjak, divji prašič, lisica, kuna belica in kuna zlatica, v manjšem številu je prisoten tudi gams. Divjad v območju lovišča sobiva z drugimi vrstami prostoživečih živali, med drugim so stalne prisotne velike zveri, rjavi medved, volk in ris, občasno je opaziti tudi planinskega orla in divje mačke.

Za lovskega gosta sta najbolj zanimiva lov na jelena v ruku in lov na srnjaka, saj lahko v nižinskem delu lovišča upleni tudi srnjake z močnejšimi trofejami.

Nižinski del LPN Ljubljani vrh, Ljubljansko Barje, pred sončnim vzhodom

Nižinski del LPN Ljubljani vrh, Ljubljansko Barje, pred sončnim vzhodom

Opis lovišča

LPN Ljubljanski vrh leži v neposredni bližini Ljubljane, glavnega mesta Slovenije, in se razteza na nadmorski višini med 200 in 820 m. V lovišču sta dva značilna tipa krajine. Prvi je nižinski del, ki predstavlja del Ljubljanskega barja in obsega približno 300 ha. Drugi višinski del je hribovit, kraški svet na robu Menišije z jelovo – bukovimi gozdovi in značilnimi kraškimi pojavi. [caption id="attachment_342" align="aligncenter" width="250"]Trop srnjadi v LPN Ljubljanski vrh Trop srnjadi v LPN Ljubljanski vrh[/caption]

Opis divjadi

Območje LPN Ljubljanski vrh je razdeljeno v dva dela, nižinski in višinski del. Nižinski del obsega 300 ha obdelanih kmetijskih površin. Najpogostejše vrste divjadi v tem delu so poljski zajec, fazan, raca mlakarica, nutrija, lisica in srnjak. [caption id="attachment_431" align="alignnone" width="250"]7_ Poljski zajec, ki je otrpnil pri pregledu nižinskega dela lovišča LPN Ljubljanski vrh[/caption] V zadnjem času lahko srečamo tudi šakala. Nižinski del je v času zrelosti nekaterih kmetijskih kultur prehransko zanimiv tudi za jelena in divjega prašiča. Višinski del sestavlja hribovit, kraški svet. Najpogostejše vrste divjadi so jelen, srnjak, divji prašič, lisica, kuna belica in kuna zlatica, v manjšem številu je prisoten tudi gams. Ne glede na bližino Ljubljane, glavnega mesta Slovenije, je za LPN Ljubljanski vrh značilna stalna prisotnost nekaterih zavarovanih živalskih vrst, med njimi tudi velikih zveri, rjavega medveda, volka in risa, občasno je opaziti tudi planinskega orla in divjo mačko.

Lovni turizem

V LPN izvajamo tradicionalen lov, ki je namenjen pravim lovcem. Najpogostejša načina lova sta lov na zalaz in lov s preže. V nižinskem delu lovišča je poleg najpogostejših vrst divjadi zanimiv srnjak z močnejšimi trofejami. V višinskem delu je to predvsem navadni jelen, saj je bilo v preteklih letih več kot polovico odstreljenih jelenov ocenjenih s starostjo 10 let in več. [caption id="attachment_375" align="aligncenter" width="250"]11_Trofejni jelen v LPN Ljubljanski vrh Trofejni jelen v LPN Ljubljanski vrh[/caption] V LPN za različne skupine organiziramo tudi opazovanje divjadi in prostoživečih živali, med drugim tudi rjavega medveda.

Posebni namen

V LPN Ljubljanski vrh izvajamo redni monitoring različnih vrst divjadi in tudi nekaterih zavarovanih živalskih vrst (velike zveri, planinski orel, ruševec …). V lovišču sodelujemo v številnih znanstveno raziskovalnih projektih, pri načrtovanju in izvajanju številnih projektov s področja divjadi in lovstva ter izvajamo druge javne naloge s področja divjadi in lovstva. [caption id="attachment_399" align="aligncenter" width="250"]27_V LPN Ljubljanski vrh je prisoten tudi medved V LPN Ljubljanski vrh je prisoten tudi rjavi medved.[/caption]

Trofeje

Odstreljene trofejne vrste divjadi so rezultat dobrega upravljanja z loviščem kot tudi rezultat večdnevnega aktivnega stika lovnega gosta z naravo, gibanja gosta v lovišču. V LPN Ljubljanski vrh je bilo v nižinskem delu lovišča odstreljenih več srnjakov z močnejšimi trofejami. V višinskem delu lovišča se je pokazalo odlično upravljanje s populacijo jelenov, saj je bil v preteklih letih uplenjen precejšen delež jelenov s starostjo 10 let in več. Najmočnejša trofeja uplenjenega jelena je bila ocenjena na 210 CIC točk.

Cenik

Cenik Lovišč s posebnim namenom v Zavodu za gozdove Slovenije določa, da je lov v LPN organiziran profesionalno in da poteka skladno s področno zakonodajo. Cenik poleg finančnih vrednosti vsebuje tudi navodila, ki določajo interna pravila lova v LPN s posebnim namenom, organiziranih v Zavodu za gozdove Slovenije. PDF
Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!