+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

V Sloveniji ima trajnostno upravljanje z divjadjo in drugimi prostoživečimi živalskimi vrstami in njihovim življenjskim okoljem že več kot 100-letno tradicijo.

Z nastankom samostojne države je bilo zaradi enotnosti in povezanosti načrtovanje upravljanja divjadi in njihovega naravnega okolja zaupano Zavodu za gozdove Slovenije. Zavod je varstvo redkih, ogroženih živalskih vrst ter divjadi organiziral tudi znotraj Lovišč s posebnim namenom, s katerimi upravlja.

Danes v Sloveniji znotraj Zavoda za gozdove Slovenije deluje osem LPN, ki obsegajo več kot 200.000 ha, skoraj 10 odstotkov celotnega območja Slovenije.

Naša osnovna dejavnost je skrb za divjad ter za vse redke in ogrožene živalske vrste, kar zagotavljamo z izvajanjem številnih ukrepov v populacijah divjadi in v njihovem življenjskem okolju. Izredno pomembna naloga naših LPN je tudi izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela s področja divjadi, lovstva in nekaterih zavarovanih živalskih vrst. V naših LPN poleg lovnih vrst divjadi živijo tudi vse tri evropske vrste velikih zveri, od najmogočnejšega rjavega medveda do volka in risa.

Na območjih LPN izvajamo lov s spoštovanjem bogate slovenske lovske tradicije in lovske etike, tako v prosti naravi kot tudi v dveh lovnih oborah. Najbolj smo poznani po lovu na zalaz in lovu s preže, izvajamo pa tudi skupinske love, pogone na veliko divjad in brakade na malo divjad. Naše LPN obiskuje tudi čedalje več lovskih gostov, ki se sami ali pa s svojimi družinami odločajo za različne oblike opazovanja divjadi in drugih prostoživečih živali.

LPN pridobijo sredstva za svoje delovanje pretežno s trženjem in izvajanjem lovnega turizma. Med najbolj atraktivnimi vrstami lovne divjadi so srnjak, navadni jelen, divji prašič, gams, damjak, muflon, alpski kozorog, fazan, raca mlakarica, poljska jerebica in poljski zajec. Skladno z nekaterimi podzakonskimi akti je občasno možen tudi lov na nekatere zavarovane živalske vrste, zlasti na rjavega medveda.

 

Vabljeni, da nas obiščete in se prepričate sami!

Lovišča s posebnim namenom (organizirana znotraj Zavoda za gozdove Slovenije)

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!