+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lovišče s posebnim namenom Jelen (LPN Jelen) leži na skrajnem SZ Dinarskega gorstva in obsega 27.832 ha površine.

Najpomembnejše vrste prostoživečih živali so vitalne populacije vseh treh velikih zveri, rjavega medveda, volka in risa. Poleg velikih zveri tu živijo še jelen, srnjak, divji prašič, gams, divji petelin, sove, planinski orel, gozdni jereb, lisice, kune, jazbeci in drugi.

V LPN Jelen, ob izdaji Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za odstrel zavarovanih živalskih vrst, izvajamo oziroma kot posebnost ponujamo lov na rjavega medveda in volka.

Opis lovišča

LPN Jelen zavzema pretežni del osrednjega Snežniško-Javorniškega masiva, ki je del Dinarskega gorstva. Lovišče je zelo gozdnato, predvsem so tu jelovi – bukovi gozdovi, ki v višjih delih, predvsem gore Snežnik, prehajajo v ruševje in planinske travnike. Posebnost lovišča je razvoj in ohranjenost številnih živalskih vrst, ki so drugod po Evropi že izumrle. Prav zato je primarna skrb namenjena ohranjanju, vzdrževanju in izboljševanju življenjskega okolja prosto živečih živalskih vrst. Lovišče je razdeljeno na 9 lovskih revirjev, Leskova dolina, Požarje, Bička gora, Javorje, Jurjeva dolina, Mašun, Okroglina, Gomance in Ždrocle. V revirjih delo opravljajo preklicni revirni lovci.

Opis divjadi

Na območje LPN Jelen so se zaradi različnih geografskih, zgodovinskih in klimatskih dejavnikov ohranile živalske vrste, ki so drugje v Evropi že izumrle. Najpomembnejše so prav gotovo vitalne populacije velikih zveri, rjavega medveda, risa in volka. Najpomembnejša vrsta divjadi je jelen. V ohranjenih snežniških gozdovih pa živijo tudi druge vrste divjadi, med drugim srnjak, divji prašič, gams, lisica, … [caption id="attachment_369" align="aligncenter" width="250"]7_Jelen v ruku v LPN Jelen Jelen v ruku v LPN Jelen[/caption]

Lovni turizem

V lovišču po ohranjenih snežniških gozdovih izvajamo tradicionalen lov. Lov je namenjen pravim lovcem, saj z bivanjem v lovskih kočah, večdnevnim opazovanjem divjadi v njenem naravnem okolju ponujamo pristen stik z naravo. V dinarskem svetu z vitalno populacijo vseh treh vrst velikih zveri je to še posebno doživetje. Najpogostejša načina lova sta lov na zalaz in lov s preže. V poznem jesenskem delu po dogovoru organiziramo tudi skupinske love. Najpomembnejša vrsta divjadi je jelen, ki se ga lovi od 600 m do 2796 m nadmorske višine. V lovišču ponujamo tudi lov na druge vrste divjadi kot so srnjak, divji prašič, gams, lisica, … Del lovnega turizma v lovišču je tudi fotolov, predvsem na velike zveri, srnjaka in jelena. Fotolov izvajamo v spremstvu revirnih lovcev. Na srnjaka in jelena se izvaja celo leto, velikih zveri se v zimskem času, pri zimskem spanju, ne moti.

Posebni namen

V LPN Jelen poleg trajnostnega upravljanja z divjadjo in njenim življenjskim prostorom sodelujemo pri številnih raziskovalnih projektih (Life, Interreg, Dinaris, SloWolf, in drugi). Omenjeni projekti so za nas vir znanja, podatkov za boljše upravljanje s prostoživečimi živalskimi vrstami, ki živijo na tem območju. Kot lovišče redno in intenzivno sodelujemo z izobraževalnimi institucijami doma in v tujini. V moderno avdio in video opremljeni Gozdni hiši Mašun izvajamo predavanja o upravljanju s habitati in živalskimi vrstami znotraj njih. Zainteresirane skupine vodimo tudi na terenske oglede.

Nastanitev in gostinske storitve

Lovišče ima v vsakem revirju lovsko koč. Tako imajo lovski gosti možnost udobne nastanitve v času lova, opazovanje divjadi in prostoživečih živalskih vrst v njihovem naravnem okolju ter nočitev v neokrnjeni naravi.

Trofeje

V LPN jelen izvajamo tradicionalen lov, največkrat na zalaz in iz preže, pozno jeseni tudi skupinske love. Odstreljene trofejne vrste divjadi so rezultat dobrega gospodarjenja v lovišču, kot tudi rezultat večdnevnega stika lovskega gosta z naravo in gibanja gosta v lovišču. Najmočnejša vrsta divjadi je jelen, saj je v dobro ohranjenih snežniških gozdovih z nekaj lovske sreče mogoče upleniti zrele jelene s trofejno vrednostjo več kot 210 CIC točk.

Cenik

Cenik lovišč s posebnim namenom v Zavodu za gozdove Slovenije določa, da je lov v loviščih organiziran profesionalno ter da poteka skladno s področno zakonodajo. Cenik poleg finančnih vrednosti vsebuje tudi navodila, ki določajo interna pravila lova v Loviščih s posebnim namenom (organiziranih v Zavodu za gozdove Slovenije). PDF
Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!