+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lov jelena v ruku

Lov jelena v ruku je v LPN za vse lovske goste posebno doživetje. Poleg samega lova je za lovske goste zanimivo tudi poslušanje rukanja jelenov in opazovanje boja dveh močnih samcev za trop košut.

Lovski gostje se lahko odločijo za lov jelena na rukališču, kar pomeni, da poslušamo rukajočega jelena, določimo njegov lokacijo in se mu približamo.

ruku

Jelen v ruku v LPN na Kočevskem

Lovski gost se lahko odloči tudi za privabljanje jelena z rukanjem. Pri tem lovski gost z oponašanjem jelena ali košute privabi drugega jelena, tekmeca, ki ni pripravljen prepustiti svojih košut v tropu. Pri tem moramo biti pozorni, saj se vsi jeleni ne oglašajo enako in na isti način, zato je zvabiti jelena z rukališča, stran od košut in telet, prav poseben izziv za vsakega lovskega gost ali njegovega spremljevalca.

Lov jelena poteka tudi izven paritvenega obdobja, v času lovne dobe jelena, od srede avgusta do konca koledarskega leta. V tem času je lov jelena najuspešnejši v večernih urah kot lov na čakanje pri stečinah, ko se jelenjad vrača s ali prihaja na pašo ter v jutranjih urah na zalaz.

ruku

Jelen v ruku v LPN Jelen

Lov na jelena v ruku v Loviščih s posebnim namenom izvajamo v LPN Jelen, LPN na Kočevskem, LPN Kompas Peskovci, LPN Ljubljanski vrh in LPN Pohorje. Krajine, podnebja in dostopnost v omenjenih loviščih so zelo različna, zato je lov na jelena v njih primeren za vsakega pravega lovca.

Lov izvajajo profesionalni lovci, ki poznajo lovišča in gibanje jelenov v njih.

Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!