+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lovišče s posebnim namenom Kozorog Kamnik (LPN Kozorog Kamnik) je eno izmed največjih lovišč v Sloveniji. Območje LPN sega od zahodnih Karavank prek Kamniško-Savinjskih Alp do Logarske doline in obsega 42.699 ha površine.

Najpomembnejše vrste divjadi v lovišču so gams, alpski kozorog, srnjak, jelen, muflon in divji prašič.

LPN leži na območju najbolj ohranjenih habitatov srednjegorskega in gorskega sveta in po biotski pestrosti sodi v sam vrh evropske ohranjene naravne dediščine.

2_Trop gamsov v soncu v alpskem svetu v LPN Kozorog Kamnik

Trop gamsov v soncu v alpskem svetu v LPN Kozorog Kamnik

Opis lovišča

LPN Kozorog Kamnik leži na območju sredogorskega in gorskega sveta in obsega območje Zelenice, Begunjščice, Košute, Konjščice, Stegovnika, Javornika, Jelendola, Storžiča, doline Kokre, Grintovca, Kočne, Kalškega grebena, Zvoha, Krvavca, Skute, Rinke, Dolgega hrbta, Kamniške Bistrice, Velike planine, Smrekovca, Korošice, Ojstrice, Škrbine, Križevnika, Velikega vrha, Moličke planine in dela Logarske doline. Višinska razlika med najvišjo in najnižjo točko je tudi 2.100 m. Lovišče je razdeljeno na 13 lovskih revirjev. Vsak revir ima svojega profesionalnega revirnega lovca. [caption id="attachment_420" align="alignleft" width="250"]3_Gamsi na gorskih vrhovih v LPN kozorog Kamnik Gamsi na gorskih vrhovih v LPN Kozorog Kamnik[/caption] [caption id="attachment_421" align="alignleft" width="250"]4_Kozorogi na solnici opazujejo okolico v LPN Kozorog Kamnik Kozorogi na solnici opazujejo okolico v LPN Kozorog Kamnik[/caption]

Opis divjadi

Najpomembnejša vrsta divjadi v lovišču so gamsi, ki po kakovosti sodijo v sam evropski vrh. [caption id="" align="alignleft" width="250"]5_Gams na gorskem travniku v LPN Kamnik Kozorog Gams na gorskem travniku v LPN Kamnik Kozorog[/caption]   [caption id="attachment_423" align="alignleft" width="250"]6_Gams, kozel prskač, v zimski preobleki v LPN Kozorog Kamnik Gams, kozel prskač, v zimski preobleki v LPN Kozorog Kamnik[/caption] Značilnost lovišča je tudi vitalna populacija alpskega kozoroga z zrelimi in trofejno močnimi osebki. [caption id="attachment_424" align="alignleft" width="250"]7_Trop kozorogov v gorskem svetu LPN Kozorog Kamnik Trop kozorogov v gorskem svetu LPN Kozorog Kamnik[/caption] V lovišču lahko lovski gost poleg gamsa in alpskega kozoroga lovi tudi srnjaka, jelena, muflona in divjega prašiča, prisotne pa so tudi druge prostoživeče živali in vrste divjadi, npr. lisica, jazbec, divja mačka, dihur, kuna zlatica, kuna belica, hermelin, mala podlasica, vidra, svizec, planinski zajec, poljski zajec, veverica, veliki petelin, ruševec, gozdni jereb, belka, kotorna, sloka, šoja, vrane, krokar, kragulj, skobec, kanja, postovka, planinski orel in sove. V spomladanskih mesecih lahko obiskovalci slišijo tudi ruševca.

Lovni turizem

V lovišču izvajamo tradicionalen lov, ki je namenjen pravim lovcem. S poslušanjem in opazovanjem divjadi v njenem naravnem okolju ponujamo pristen stik z naravo. V srednjegorskem in visokogorskem alpskem svetu je to še posebno doživetje, saj smo v neokrnjeni naravi deležni petja raznovrstnih ptic, žuborenja gorskega potoka in mamljivih vonjev gorskega cvetja. [caption id="" align="alignleft" width="250"]8_Planinke v LPN Kozorog Kamnik Planike v LPN Kozorog Kamnik[/caption]   [caption id="attachment_765" align="alignleft" width="250"]9_ Cvetoči gorski travnik v LPN kozorog Kamnik Cvetoči gorski travnik v LPN Kozorog Kamnik[/caption] Posebnost lova v LPN Kozorog Kamnik je lov na gamsa v idiličnem alpskem svetu. Organiziramo ga lahko ne glede na fizično kondicijo lovskega gosta, saj lahko lovni gost gamsa lovi vse od sredogorja do visokogorja, seveda v lovni dobi gamsa, ki je od začetka avgusta do konca decembra. Najpogostejši vrsti lova sta lov na zalaz in lov s preže. Lovišče je razdeljeno na 13 revirjev, kjer delo v revirju izvajajo profesionalni, revirni lovci. Lovski gostje, ki nas boste obiskali, morate biti opremljeni za lov v srednje in visokogorju. Potrebujete torej dobro obutev, primerna oblačila, palico, ustrezno telesno pripravljenost, puško, ki se jo po potrebi lahko pred začetkom lova pristreli, in nahrbtnik, za uspešen lov pa še mirno roko in natančno oko.

Posebni namen

V LPN Kozorog Kamnik izvajamo redni monitoring različnih vrst divjadi in tudi nekaterih zavarovanih živalskih vrst (planinski orel, ruševec …). V lovišču sodelujemo pri načrtovanju in izvajanju številnih projektov s področja divjadi in lovstva ter izvajamo druge javne naloge s področja divjadi in lovstva.

Nastanitev in gostinske storitve

Lovski turisti sami izberete način nastanitve. V neposredni bližini lovišča lahko izbirate med različnimi hoteli, gostilnami in turističnimi kmetijami. Veliko lovskih gostov se odloči za nastanitev v lovskih kočah, ki ležijo v osrčju revirjev. S tem imate neposreden, pristen stik z naravo, v kateri živijo divjad in druge prostoživeče živali. V vseh lovskih kočah je zagotovljena samooskrba. [caption id="attachment_223" align="alignleft" width="150"]nastanitve1 Nastanitev[/caption] [caption id="attachment_221" align="alignleft" width="150"]nastanitev_2 Nastanitev[/caption] [caption id="attachment_222" align="alignleft" width="150"]nastanitev_3 Nastanitev 3[/caption]

Trofeje

V LPN Kozorog Kamnik izvajamo tradicionalen lov, največkrat na zalaz in s preže. Odstreljene trofejne vrste divjadi so rezultat dobrega upravljanja z loviščem kot tudi rezultat večdnevnega stika lovskega gosta z naravo, njegovega aktivnega gibanja v lovišču. [caption id="attachment_395" align="alignleft" width="250"]25_Trofeje alpskega kozoroga v LPN Kozorog Kamnik Močna populacija aplskega kozoroga v LPN Kozorog Kamnik[/caption]   Lovskemu gostu, ki odstreli divjad, pripada trofeja. Glede na želje gosta jo za transport pripravi revirni lovec. Pred tem se trofeja oceni po veljavnih CIC obrazcih za ocenjevanje trofej. Če želi lovski gost dermoplastični preparat uplenjene živali, mu priskrbimo ustreznega preparatorja. V primeru, da gost ni iz držav EU, mu v najkrajšem možnem času priskrbimo potrebne izvozne dokumente. Po opravljenih predpisanih veterinarskih postopkih je možen tudi odkup mesa uplenjene divjadi.

Cenik

Cenik Lovišč s posebnim namenom v Zavodu za gozdove Slovenije določa, da je lov v LPN organiziran profesionalno in da poteka skladno s področno zakonodajo. Cenik poleg finančnih vrednosti vsebuje tudi navodila, ki določajo interna pravila lova v LPN, organiziranih v Zavodu za gozdove Slovenije. Ocenjena trofeja skladno z veljavnimi CIC obrazci je skupaj z opravljenimi storitvami vodenja in organizacije lova osnova za obračun in izdajo računa po veljavnem Ceniku LPN znotraj Zavoda za gozdove Slovenije. PDF

Ogled znamenitosti Slovenije

Mnogi lovski gosti ste zelo aktivni, zato želite poleg lova spoznati še okolico lovišča oziroma Slovenijo kot turistično destinacijo. Prav zato LPN Kozorog Kamnik v dogovoru z lokalnimi turističnimi organizacijami ponuja oglede drugih znamenitosti na območju celotne države. Slovenija je v zadnjih desetletjih vse bolj prepoznana kot zelena, aktivna in zanimiva destinacija, z bogato ponudbo kulturnih in naravnih znamenitosti, kjer je mogoče preživeti kakovosten dopust z vso družino.
Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!