+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci (LPN Fazan Beltinci) leži na pomurski ravnici in obsega 15.167 ha skupine površine, od tega je 14.005 ha lovne površine.

Na območju LPN Fazan Beltinci se je delno še ohranila razdrobljena struktura kmetijskih površin, kar nudi ugodne življenjske pogoje mali divjadi, predvsem fazanu, poljski jerebici in poljskemu zajcu.

V ohranjenih večjih predelih gozdov sta stalno prisotna jelen in divji prašič, srnjad je zelo pogosta vrsta.

Lovišče kot krajino oziroma habitat močno zaznamuje tudi reka Mura.

Opis lovišča

LPN Fazan Beltinci leži na pomurski ravnici, ki ga reka Mura razdeli na večji del na levem bregu, in manjši del, ki je vzdolž desnega brega, od Veržeja do Razkrižja. [caption id="" align="aligncenter" width="250"]Slike_014 LPN Fazan Beltinci je del pomurske ravnice, kjer domuje štorklja[/caption] Večji del lovišča na levem bregu je sestavljen iz razdrobljenih obdelanih površin, ki se prepletajo z živimi mejami in manjšimi osamelimi gozdički. Manjši del lovišča vzdolž reke Mure sestavlja razmeroma ohranjeni poplavni log z močvirji, mrtvicami in pritoki reke.

Opis divjadi

Območje LPN Fazan Beltinci v večjem delu lovišča zaznamujejo ugodni bivalni pogoji za malo divjad; najpogostejši so fazan, poljska jerebica in poljski zajec. [caption id="attachment_402" align="aligncenter" width="236"]30_Fazan v LPN Fazan Beltinci Fazan v LPN Fazan Beltinci[/caption] V manjšem delu lovišča se v ohranjenih strnjenih gozdovih redno pojavljata navadni jelen in divji prašič. Srnjak in srne z mladiči so zaradi velike prilagodljivosti zastopani v veliki številčnosti po vsem lovišču. [caption id="attachment_357" align="aligncenter" width="250"]Slike_005 Srnjad v LPN Fazan Beltinci[/caption] Reka Mura s svojimi mrtvicami in pritoki je odličen habitat za številne vrste rac in potapljavk. V bližini vodotokov se pojavljajo različne redke in ogrožene živalske vrste, kot so vidra, bober, orel belorepec, ribji orel in črna štorklja. [caption id="attachment_401" align="aligncenter" width="250"]28_31_35_Območje Mure v LPN Fazan Beltinci Krajina ob reku Muri v LPN Fazan Beltinci[/caption] V lovišču se ukvarjamo tudi z umetno vzrejo fazanov, poljskih jerebic in rac mlakaric. Del vzrejne male divjadi se vlaga v lastno lovišče, predvsem spomladi, aprila in maja, ter v poznem poletju, avgusta in septembra. Drugi del vzrejene male divjadi je namenjen prodaji doma in na tržišču drugih držav, predvsem članic Evropske unije.

Lovni turizem

V LPN Fazan Beltinci smo znani predvsem po dobri organizaciji lova na malo divjad, organiziramo lov na fazane, poljske zajce in kot izjemno posebnost lov na poljsko jerebico. [caption id="" align="aligncenter" width="250"]34_Lov s sokolom oziroma skolarjenje v LPN Fazan Peskovci Lov s sokolom oziroma skolarjenje v LPN Fazan Peskovci[/caption] Veliko lovskih gostov uživa v kombiniranem lovu na fazana, poljskega zajca in poljsko jerebico. Tak način lova je sicer veliko bolj zahteven kot lov na fazane, vendar ponuja več lovskih užitkov. Najprimernejši čas je od druge polovice septembra do konca oktobra, ko jerebice zaradi kritja še dobro držijo pred lovci. [caption id="" align="aligncenter" width="250"]32_Poljski jerebici v LPN Fazan Beltinci Poljska jerebica v LPN Fazan Beltinci[/caption] Lov izključno na fazane poteka na nekoliko bolj zaraščenih predelih lovišča. Organiziramo ga glede na želje lovskih gostov ali s kratkimi pogoni in odstrelom s stojišč na visokoleteče fazane, ali pa z iskanjem - šarjenjem s pomočjo psov ptičarjev, kjer lovci streljajo fazane, ki jih dvignejo psi. Ta način lova je nekoliko napornejši in z manj plena kot lov na stojiščih. Najprimernejši mesec za lov na fazana je od konca oktobra do sredine januarja. Lov na poljskega zajca izvajamo s pomočjo ptičarjev na poljih ali v gozdičih, tudi v kombinaciji z lovom na poljsko jerebico ali fazana. Za lov na raco mlakarico so najprimernejši prvi tedni v septembru, ko organiziramo tudi izključno lov na race. Pri takem lovu psi dvigujejo race iz z ločjem zaraslih vodnih površin. V oktobru in poznejših mesecih lova izključno na race več ne organiziramo, ampak ga kombiniramo z lovom drugih vrst divjadi. V jesenskem času je možen lov na srne in mladiče srnjadi. Lov na navadnega jelena je možen po predhodnem dogovoru. Lova samo na košutarijo in divje prašiče v lovišču ne organiziramo.

Posebni namen

V LPN Fazan Beltinci se izvaja redni monitoring različnih vrst divjadi in tudi nekaterih zavarovanih živalskih vrst. LPN Fazan Beltinci sodeluje pri načrtovanju in izvajanju številnih projektov s področja divjadi in lovstva ter izvaja druge javne naloge s področja divjadi in lovstva.

Cenik

Cenik Lovišč s posebnim namenom v Zavodu za gozdove Slovenije določa, da je lov v LPN organiziran profesionalno in da poteka skladno s področno zakonodajo. Cenik poleg finančnih vrednosti vsebuje tudi navodila, ki določajo interna pravila lova v LPN, organiziranih v Zavodu za gozdove Slovenije. PDF
Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!