+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

LPN so bila ustanovljena za varstvo redkih, ogroženih vrst divjadi in prostoživečih živalskih vrst ter njihovega življenjskega prostora, za izvajanje številnih javnih nalog in znanstveno-raziskovalnega dela s področja upravljanja z divjadjo in nekaterimi zavarovanimi živalskimi vrstami ter njihovim življenjskim okoljem.

Svoje poslanstvo uresničujemo s sonaravnim in trajnostnim upravljanjem z divjadjo ter njihovim življenjskim okoljem.

Skladno s svojim poslanstvom sodelujemo pri pripravi in uresničevanju lovsko-upravljavskih načrtov. Pri tem je pomembno usklajevanje interesov različnih uporabnikov prostora, ob zagotavljanju ugodnega stanja populacij divjadi s številnimi ukrepi v populacijah in njihovem naravnem okolju ter omogočanje njihove razumne in trajnostne rabe, ki je čim bolj sonaravna in etična. Pomembna naloga trajnostnega upravljanja z življenjskim okoljem divjadi v Sloveniji je tudi ohranitev velikih zveri, ki so del dinarske populacije zveri pa tudi drugih redkih in ogroženih živalskih vrst.

Pomemben del naše vizije je tudi napredek in širitev znanja o divjadi in drugih prostoživečih živali. Nova znanja pridobivamo znotraj številnih raziskovalnih projektov in monitoringov prostoživečih živali. Znanje o upravljanju z divjadjo in s prostoživečimi živalmi pa širimo s sodelovanjem z domačimi in s tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami.

Za izvajanje svojih dejavnosti se povezujemo z drugimi organizacijami s področja lovstva, skupaj z njimi rešujemo tekoča strokovna vprašanja ter po potrebi pripravljamo osnutke in predloge zakonskih in podzakonskih aktov.

Vabljeni, da nas obiščete in se prepričate sami!

Lovišča s posebnim namenom (organizirana znotraj Zavoda za gozdove Slovenije)

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!