+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Jelen je ena od redkih vrst velike divjadi, ki se izredno uspešno prilagaja na čedalje močnejše človekove aktivnosti v prostoru, saj je prisotna praktično v vsej Evropi, v zelo različnih okoljih. V Sloveniji je tako ekološko kot tudi gospodarsko zelo pomembna. Prisotna je tudi v vseh Loviščih s posebnimi nameni, od kraškega sredogorja s kraškim poljem v LPN Prodi Razor, do alpskega sveta v LPN Kozorog Kamnik, v LPN Ljubljanski vrh v neposredni bližini glavnega mesta, v območju neokrnjene narave, kjer sobiva z medvedom v LPN Jelen, LPN na Kočevskem, do pogorja v Pohorju ter panonskega jelena v LPN Kompas Peskovci.

Posebno doživetje jelena in narave, v kateri živi, je v času ruka, to je parjenja jelenjadi.

Lovna doba

jan feb mar apr maj jun jul avg sept okt nov dec
jelen 16.8.
košuta
teleta
junica lanščak

Jelenjad je gospodarsko zelo pomembna vrsta divjadi. Odstrel divjadi se izvaja na podlagi izbirnega odstrela, katerega namen je trajnostno in sonaravno upravljanje z vrsto in vzdrževanjem primernega stanja in kondicije populacije, ki je v čim večji meri usklajena z razmerami v okolju in tudi z drugimi rabami prostora.

Območja v Sloveniji

Jelen je prisoten v vseh Loviščih s posebnim namenom v Sloveniji. V LPN Kompas Peskovci najdemo panonski tip jelena, ki je telesno in trofejno nekoliko močnejši od alpskega tipa. Panonski tip jelena je edini na območju Slovenije, ki v 19. stoletju ni bil izkoreninjen in ponovno naseljen.

5_Uplenjen jelen v LPN Kopmas Peskovci

Uplenjen jelen v LPN Kompas Peskovci

V LPN Prodi Razor se jelen nahaja v strmih in globokih grapah kraškega sredogorja in na pravem kraškem polju.

6_Cvetoči gorski travnik v LPN kozorog Kamnik

Cvetoči gorski travnik v LPN kozorog Kamnik

V LPN Ljubljanski vrh se jelen nahaja v neposredni bližini glavnega mesta Slovenije. Biva predvsem v višinskem delu lovišča, v hribovitem in kraškem svetu. Pozno jeseni, v času zrelosti kmetijskih kultur, se občasno premakne v tudi v nižji del lovišča.

7_Jelen v ruku v LPN Jelen

Jelen v ruku v LPN Jelen

 

V LPN Jelen je jelen v obširnih snežniških gozdovih najpomembnejša vrsta divjadi in sobiva skupaj z vsemi tremi vrstami velikih zveri, volkom, risom in rjavim medvedom.

8_12_Neokrnjena narava LPN na Kočevskem

Neokrnjena narava LPN na Kočevskem

LPN na Kočevskem so del Dinarskega sveta in za jelenjad predstavljajo območja z zelo ohranjeno naravo, kar predstavlja izredno kakovostne vir hrane. Del območja je bilo dalj časa zaprto za javnost, zato so bili posegi človeka minimalni in je narava še bolj ohranjena.

9_Iglasti gozd v pogorju LPN Pohorje

Iglasti gozd v pogorju LPN Pohorje

LPN Pohorje je lovišče, kjer je jelen prisoten na pogorju Pohorja.

V LPN Fazan Peskovci je jelen prisoten, ni pa zelo pogost, zato lov se izvaja po predhodnem dogovoru. Kljub temu je tudi tu možno upleniti jelene z zelo močnim rogovjem.

Značilnosti vrste

Značilnost jelenjadi, tudi v Sloveniji, je razširjenost na podnebno in krajinsko zelo različnih območjih, tudi v neposredni bližini človekovih bivališč, kar kaže na izjemno prilagodljivost te vrste.

Glavna značilnost jelena je mogočno rogovje, ki je kostna tvorba, izrastek lobanje.

Za prepoznavanje jelenov in trajnostnega upravljanja s populacijo je zelo pomembno poznavanje stanja in socialnih razredov jelenjadi. Najmlajšo kategorijo predstavljajo teleta obeh spolov, ki so telesno zelo navezana na košute, ter enoletne živali – junice in jeleni šilarji, ki običajno še niso telesno in spolno popolnoma razviti. Sledijo mlajše kategorije jelenjadi , kamor prištevamo dvo, tri ali štiriletne jelene in dvo ali triletne košute. V primeru, da populacijo uravnavajo naravni dejavniki (zlasti zveri), je prav med naštetimi kategorijami največ izgub. Sledijo srednje stari jeleni in košute, ki so nosilci populacije. Najmanjši del populacije predstavljajo zrele in stare živali – to so jeleni in košute, stari deset let in več ki so že dosegli ali presegli vrh telesnega razvoja.

V krajini, kjer je prisoten jelen, je potrebno vzdrževati pašne površine, grmišča in plodnostno drevje, zagotoviti ustrezno privabljalno in zimsko krmljenje ter zagotavljati mirne cone.

Posebnosti lova na jelena

Posebnosti lova na jelena je lov v času ruka. Pri tem lovu lovec z oponašanjem jelena ali košute privabi drugega jelena, tekmeca, ki ni pripravljen prepustiti svojih košut v tropu.

10_Jelen v ruku v LPN na Kočevskem

Jelen v ruku v LPN na Kočevskem

Trofeje

Trofeje jelena so rezultat dobrega upravljanja s populacijo jelenjadi. Navadno poteka lov na jelena s preže ali na zalaz. Najmočnejše trofeje uplenjenih jelenov je mogoče najti v LPN Kompas Peskovci, prav tako pa je trofejno močne jelene možno upleniti tudi v vseh preostalih LPN.

11_Trofejni jelen v LPN Ljubljanski vrh

Trofejni jelen v LPN Ljubljanski vrh

Vsa lovišča, ki ponujajo lov na jelena, pa hkrati z lovom obljubljajo tudi edinstveno doživetje narave z ohranjenimi habitati, zaščiteni tudi z Naturo 2000, in z bivanjem v lovišču. Pri izbiri območja za lov na jelena lahko lovci izbirajo med zelo različnimi krajinami, od kraške, alpske, dinarske in panonske do pogorja, ki zahtevajo različno fizično pripravljenost lovca.

Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!