+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lovišča s posebnim namenom poleg trajnostnega upravljanja z divjadjo in njihovega življenjskega prostora sodelujemo tudi pri aktivnostih za ohranitev populacij velikih zveri v Sloveniji. Glavne aktivnosti so povezane s pripravo strateških dokumentov, strokovnih osnov za poseganje v njihovo populacijo, ocenjevanje škod od zavarovanih živalskih vrst in odnosov z javnostmi. Znotraj Zavoda za gozdove Slovenije deluje tudi intervencijska skupina za velike zveri, ki uspešno sodeluje z državnimi in mednarodnimi institucijami.

V LPN poleg aktivnosti, povezanih z veliki zvermi, izvajamo tudi monitoringe različnih vrst divjadi ter nekaterih redkih, ogroženih in zavarovanih živalskih vrst. Rezultate monitoringov uporabljamo za uspešnejše trajnostno upravljanje z divjadjo.

LPN sodelujemo tudi z različnimi raziskovalnimi ustanovami, saj se zavedamo, da s spodbujanjem nastajanja novega znanja o divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrstah izboljšujemo tudi upravljanje z njimi. To je ob hitrem civilizacijskem razvoju nujno za ohranitev naravnega okolja in vrstne pestrosti. Raziskovalni projekti, ki se izvajajo na območju LPN, so največkrat povezani z velikimi zvermi, s parkljarji in z malo divjadjo.

V LPN spodbujamo tudi prenos znanja o divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrstah, kar poteka s splošnim informiranjem javnosti o stanju in aktivnostih do predavanj po celotni Sloveniji in v tujini, do obiskov vrtcev, šol, tudi mednarodnih univerz v LPN.

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!