+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Fazan v Evropi ni avtohtona živalska vrsta. Iz Azije so ga na Apeninski polotok prinesli stari Grki. Nato so ga Rimljani s polotoka razširili po celotni Evropi. S človeško pomočjo je postal najbolj razširjena pernata divjad, predvsem zaradi dejstva, da so samci-petelini zelo lepe živali in jih je razmeroma enostavno umetno vzrejati

V Loviščih s posebnim namenom je prisoten v treh loviščih: LPN Fazan Beltinci, LPN Kompas Peskovci in v nižinskem delu LPN Ljubljanski vrh.

LPN Fazan Beltinci leži v ravninskem delu panonske nižine ob reki Muri, medtem ko se v LPN Kompas Peskovci ravninski predeli prepletajo z bogatim gričevjem in obdelanimi kmetijskimi površinami. V tem delu Slovenije so obdelane kmetijske površine še vedno ločene z živimi mejami, osamelimi gozdički, ki so primeren prostor za skrivališča, gnezdenje in prehrano fazana.

LPN Ljubljanski vrh je v neposredni bližini glavnega mesta Slovenije. Nižinski del lovišča, kjer je sicer redko, pa vendar stalno prisoten fazan, v večji meri sestavljajo Ljubljansko barje in obdelane kmetijske površine.

V LPN Fazan Beltinci imajo tudi vzrejališče fazanov, del za lastno vlaganje v lovišče, del pa za prodajo v druga lovišča po Sloveniji in tudi v druge države Evropske unije. Odrasle fazane izpuščajo v prosto naravo spomladi, aprila ali maja, medtem, ko se mlade fazane, ki so že sposobni preživetja v prosti naravi, izpušča pozno poleti in jeseni. Fazan spada med malo divjad, med ptice oziroma poljske kure.

Lovna doba

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
fazan

 

Območja v Sloveniji

Fazan je mala divjad, ki je prisotna v treh loviščih, dveh nižinskih loviščih LPN Fazan Beltinci in LPN Kompas Peskovci ter v nižinskem delu LPN Ljubljanski vrh.

28_31_35_Območje Mure v LPN Fazan Beltinci

Območje Mure v LPN Fazan Beltinci

 

LPN Fazan Beltinci je sestavljen iz dveh povsem različnih krajin, iz večjih predelnih gozdov in razmeroma ohranjenega, poplavnega loga z močvirji in mrtvicami vzdolž reke Mure. To je odlični habitat za fazane, ki najdejo zavetje tako na robu gozdov kot na zaraščenem bregu Mure. Za lovišče je značilen tudi ravninski predel z intenzivno kmetijsko proizvodnjo, kjer se obdelane površine prepletajo z živimi mejami in manjšimi gozdički.

V LPN Kompas Peskovci se je v preteklosti precej do tedaj obdelanih kmetijskih površin zaraslo, tako da je že skoraj polovica lovišča poraščenega z gozdovi. Fazan tukaj biva na gozdnih robovih in robovih kmetijskih površin, ki so tradicionalno ločene z živimi mejami in osamelimi gozdički.

Nižinski del LPN Ljubljani vrh, Ljubljansko Barje, pred sončnim vzhodom

Nižinski del LPN Ljubljani vrh, Ljubljansko Barje, pred sončnim vzhodom

V LPN Ljubljanski vrh je fazan prisoten v nižinskem delu, ki ga v glavnem sestavljajo Ljubljansko barje in obdelane kmetijske površine, ločene z živimi mejami, osamelimi gozdički ali zaraščenimi potoki.

V LPN Fazan Beltinci imajo tudi vzrejališče fazanov.

Značilnosti vrste

Fazan je vsejeda ptica. Vrsta hrane je pogojena s ponudbo v posameznem letnem času. Hrana živalskega izvora je posebej pomembna v času rasti mladih ptic za hiter in normalen razvoj, navadno pa jo večinoma predstavljajo žuželke. Najljubša hrana fazana so razne vrste žit in semen, kot je koruza, ki je tudi glavna hrana na krmiščih pozimi.

30_Fazan v LPN Fazan Beltinci

Fazan v LPN Fazan Beltinci

 

Zanimivo je, da fazan pije vodo le v sušnih obdobjih, drugače jo dovolj dobi s hrano.

Lova na fazana

V vseh treh LPN je lahko organiziran samostojni lov na fazana na dva načina, s kratkimi pogoni in odstrelom iz stojišč na visokoleteče fazane ali s pomočjo šolanih lovskih psov, zlasti ptičarjev, ki z izvrstnim nosom najdejo divjad in jo s trdno stojo nakažejo vodniku ali lovcu in jo potem na povelje tudi preženejo iz njenih skrivališč.

Lovski gostje lahko kombinirajo lov na fazana tudi z lovom na druge vrste male divjadi, kot so poljski zajec, poljska jerebica in raca mlakarica. Lov na poljske jerebice in tudi na poljskega zajca poteka pretežno v predelih z nižjo vegetacijo, ki nudijo tema vrstama divjadi dovolj kritja za njihov obstoj in preživetje.

V nekaterih primerih se lovski gostje odločajo za kombinacijo lova na fazana v jutranjih urah in večernim lovom na parkljasto divjad.

Posebnost lova na fazana v Sloveniji je tudi sokolarjenje, ki ga strokovno izvajajo v LPN Fazan Beltinci.

 

Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!