+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Za zmanjševanje tveganja vnosa in širjenja afriške prašičje kuge so lovišča s posebnim namenom pripravila Načrte ravnanja

april 1, 2021

Skladno z določili Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge (Ur.l.RS, št. 200/2020) in Sklepa o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 10/21) so lovišča s posebnim namenom, ki delujejo v okviru Zavoda za gozdove Slovenije, izdelala in sprejela Načrte ravnanja, ki so obvezni za vse lovce in se začnejo izvajati z dnem uveljavitve sklepa generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katerim je določil visoko stopnjo ogroženosti na podlagi epizootioloških razmer glede afriške prašičje kuge v sosednjih državah.

Afriška prašičja kuga (APK), za katero so dovzetni domači in divji prašiči, se še vedno širi po Evropi. V letu 2020 se je bolezen pri divjih prašičih na novo pojavila v dveh evropskih državah – v Nemčiji in v Srbiji. Skupno je bilo v lanskem letu prijavljenih še enkrat več primerov kot v letu 2019. Poleg tega se je na Madžarskem bolezen razširila proti zahodu na eno novo regijo. Število primerov pri divjih prašičih se je v lanskem letu na Madžarskem potrojilo glede na leto 2019. V lanskem letu se je bolezen pri domačih prašičih na novo pojavila v Moldaviji in na Slovaškem, kjer se je močno razširila tudi pri divjih prašičih.

Slovenija je za izvajanje nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri divjih prašičih, za zmanjševanje tveganja za vnos in širjenje APK v Sloveniji, ter izvajanje nujnih ukrepov za obvladovanje in izkoreninjenje APK pri divjih prašičih v Sloveniji, lani sprejet Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge (Uradni list RS, št. 200/20).

Na podlagi omenjenega zakona je bil 22. 1. 2021 v Uradnem listu RS objavljen Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi APK pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 10/21).  Sklep določa, da za celotno ozemlje Slovenije velja visoka stopnja ogroženosti zaradi neugodne epizootiološke situacije glede APK pri divjih prašičih v sosednjih državah.

Namen izdaje sklepa in določitve visoke stopnje ogroženosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije je izvajanje ukrepov za zgodnje odkrivanje bolezni in ukrepov za preprečevanje širjenja, na podlagi katerih bomo bolezen v populaciji divjih prašičev lahko hitreje odkrili in učinkoviteje omejili na manjše območje ter preprečili širjenje med divjimi prašiči in morebiten prenos na domače prašiče.

Načrt ravnanja v LPN Prodi-Razor

Načrt ravnanja v LPN Kozorog Kamnik

Načrt ravnanja v LPN Ljubljanski vrh

Načrt ravnanja v LPN Jelen

Načrt ravnanja v LPN Jelen – Bička gora
Načrt ravnanja v LPN Jelen – Gomance
Načrt ravnanja v LPN Jelen – Grajševka
Načrt ravnanja v LPN Jelen – Javorje
Načrt ravnanja v LPN Jelen – Jurjeva dolina
Načrt ravnanja v LPN Jelen – Mašun
Načrt ravnanja v LPN Jelen – Okroglina
Načrt ravnanja v LPN Jelen – Ždrolce

Načrt ravnanja v LPN na Kočevskem

Načrt ravnanja v LPN Medved
Načrt ravnanja v LPN Snežnik
Načrt ravnanja v LPN Žitna gora

Načrt ravnanja v LPN Pohorje

Načrt ravnanja v LPN Fazan Beltinci

Načrt ravnanja v LPN Kompas Peskovci

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!