+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN

Lovišča s posebnim namenom na Kočevskem (LPN na Kočevskem) ležijo v severozahodnem delu visokokraškega Dinarskega pogorja in obsegajo 68.537 ha površine.

Najpomembnejše vrste divjadi v LPN na Kočevskem so jelen, divji prašič in srnjak. V LPN na Kočevskem stalno živijo vse tri vrste velikih zveri, rjavi medved, volk in ris. Prav na tem območju je bil leta 1973 ponovno uspešno naseljen ris v Sloveniji.

V LPN na Kočevskem sta dve veliki lovski obori, vsaka je velika 1.000 ha. Glavna vrsta divjadi v obeh oborah je divji prašič.

V skladu z odločbo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za odstrel nekaterih zavarovanih vrst lahko v lovišču ponudimo tudi odstrel rjavega medveda.

Opis lovišča

LPN na Kočevskem se razprostirajo v severozahodnem delu visokokraškega Dinarskega pogorja v gozdni, gozdnati in kmetijski krajini.

Večji del lovišča predstavlja gozdna krajina, ki jo sestavljata Roški in Goteniški masiv. Večina območja je vključena tudi v Naturo 2000. Del območja LPN je bilo v preteklosti zaprto območje, kar je skupaj z gozdnatostjo pokrajine in ugodnimi prehranjevalnimi pogoji omogočilo pestro in stabilno okolje za najpomembnejše vrste divjadi in zveri.

Na zahodu LPN na Kočevskem omejuje Ribniško polje, na vzhodu reka Krka in območje Bele krajine, na jugu pa kanjon reke Kolpe.

Lovišče je razdeljeno na 16 revirjev, v katerih delo opravljajo profesionalni revirni lovci.

V lovišču sta tudi dve veliki obori, vsaka je velika 1.000 ha.

8_12_Neokrnjena narava LPN na Kočevskem

Neokrnjena narava LPN na Kočevskem

17_Stik s pristno naravo v LPN na Kočevskem

Stik s pristno naravo v LPN na Kočevskem

Opis divjadi

Na območju LPN na Kočevskem je najpomembnejša divjad jelen, srnjak in divji prašič.

Glavna vrsta divjadi v obeh oborah je divji prašič, poleg so tudi jelen, damjak in muflon.

V območjih LPN na Kočevskem so stalno prisotne tudi vse tri vrste velikih zveri, rjavi medved, volk in ris. Prav na območju Kočevskega Roga je bil leta 1973 ponovno naseljen ris v Sloveniji. To je bila ena najuspešnejših naselitev risa v Evropi, saj se je ris iz Slovenije razširil na območje celotnega Dinarskega gorstva.

Lovni turizem

V lovišču izvajamo tradicionalne oblike lova, predvsem na jelena, divjega prašiča in srnjaka. Najpogostejši načini lova v naravi so lov na zalaz, lov s preže in lov na jelena v ruku. V poznojesenskem in zimskem času organiziramo in izvajamo skupinske love v prosti naravi in obeh oborah, predvsem na divje prašiče in jelenjad. Lovišče je razgibano, urejeno in dostopno, kar omogoča lov vsem, ki se za to odločijo.

10_Jelen v ruku v LPN na Kočevskem

Jelen v ruku v LPN na Kočevskem

V skladu z odločbo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za odstrel nekaterih zavarovanih vrst lahko v lovišču ponudimo tudi odstrel rjavega medveda.

V obeh oborah, ki sta med največjimi v tem delu Evrope, lahko lovski gostje prav tako doživijo občutek pristnega, tradicionalnega lova. Glavna vrsta divjadi v oborah je divji prašič, prisotni pa so tudi jelen, damjak in muflon.

Lov poleg samega odstrela ponuja tudi neposreden, pristen stik z neokrnjeno naravo, v kateri bivajo najatraktivnejše velike zveri, rjavi medved, ris in volk.

Poleg lova gostom ponujamo tudi organizirano opazovanje divjadi in velikih zveri v spremstvu revirnega lovca.

Posebni namen

V LPN na Kočevskem poleg trajnostnega upravljanja z divjadjo, s prostoživečimi živalskimi vrstami in njihovim okoljem, sodelujemo pri izvedbi različnih projektov, monitoringov in znanstveno-raziskovalnemu delu.

Posebna pozornost je namenjena vitalnim populacijam ogroženih in zavarovanih živalskih vrst ter njihovemu življenjskem okolju. Med ogroženimi živalskimi vrstami, prisotnimi v lovišču, so orel belorepec, planinski orel, divji petelin in druge. Med zavarovanimi živalskimi vrstami v lovišču so to predvsem velike zveri, rjavi medved, ris in volk.

Nastanitev in gostinske storitve

Lovni gostje so lahko nastanjeni v LPN na Kočevskem, tako v lovskih hišah, kjer prebivajo profesionalni revirni lovci, ali v lovskih kočah. Nastanitev v lovišču omogoča pristen stik z naravo, v kateri živi divjad, opazovanje divjadi in drugih prostoživečih živali.

10_

Lovske hiše v LPN na Kočevskem

Trofeje

V LPN na Kočevskem so odstreljene trofejne vrste divjadi odraz primernega trajnostnega upravljanja z divjadjo in loviščem kot tudi večdnevnega aktivnega stika lovskega gosta z naravo.

Lovski gost trofejo prevzame po zaključenem lovu, takoj ko je pripravljena in ocenjena po veljavnem CIC točkovanju. Po želji lahko lovskemu gostu priskrbimo tudi ustreznega preparatorja za pripravo preparata uplenjene živali.

V primeru, da gost ni iz držav Evropske unije, LPN sodeluje in pomaga pri zagotovitvi za izvoz trofej potrebne izvozne dokumentacije.

Cenik

Cenik lovišč s posebnim namenom v Zavodu za gozdove Slovenije določa, da je lov v LPN organiziran profesionalno in da poteka skladno s področno zakonodajo. Cenik poleg finančnih vrednosti vsebuje tudi navodila, ki določajo interna pravila lova v LPN, organiziranih v Zavodu za gozdove Slovenije.

Turizem

V LPN na Kočevskem se poleg lova lovski gostje udeležujejo tudi drugih dejavnosti in aktivnosti. Najpogosteje spoznavajo Kočevsko s pohodništvom, kolesarjenjem, ribolovom, obiskom turističnih kmetij z bogato kulinarično ponudbo domačih jedi, kopanjem v naravnih kopališčih in v Termah Dolenjske Toplice.

Pošljite povprašanje
[contact-form-7 id="665" title="Page contact"]

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!