+ 386 51 693 135 | janko.mehle@zgs.si | mag. Janko Mehle, vodja službe LPN
jelen mašun

LPN Jelen o sožitju z medvedom v Medvedovi sobi Gozdne hiše Mašun

November 3, 2016

Gozdna hiša Mašun je nekdanja logarska hiša, ki jo je Zavod za gozdove Slovenije preuredil v informacijsko in izobraževalno središče namenjeno širši javnosti. Svoje znanje in izkušnje z največjo zverjo v Sloveniji, rjavim medvedom, je LPN Jelen predstavili v Medvedovi sobi. Prek posterjev in drugih predmetov lahko obiskovalci spoznavajo življenje in ekološke zahteve rjavega medveda, kar je osnova za sožitje z zavarovano vrsto v skupnem prostoru. Za najbolj radovedne obiskovalce so v okviru Gozdne hiše Mašun pripravili tudi Mašunsko gozdno učno pot, ki je speljana po zavarovanih in posebej negovanih gozdovih, imenovanih tudi Park. Del Mašunske gozdne učne poti poteka po stezi princese Ane, ki vodi do Anine skale. S skale se odpira presenetljiv pogled na severna pobočja 1796 m visokega Snežnika, pod Anino skalo pa je čisto pravi medvedji brlog.

Mašun je stara gozdarska naselbina v osrčju prostranih snežniških gozdov, ki so izredno dobro ohranjeni, v delih zavarovani in posebej negovani. Kvaliteta gozdov, tako jelovo bukovih gozdov dinarskega visokokraškega pogorja kot visokogorskih bukovih gozdov, je rezultat skrbnega, načrtovanega in strokovnega dela mnogih generacij gozdarjev in lastnikov gozdov.

Zavoda za gozdove Slovenije je na pobudo lokalnih gozdarjev obnovil staro logarsko kočo in jo spremenil v moderno informacijsko in izobraževano središče, kjer se odvijajo različne aktivnosti povezane z gozdarstvom in lovstvom. V Veliki sobi, ki sprejme do 60 oseb, organizirajo predavanja, delavnice, razstave, sejme in drugo. V Mali sobi, ki sprejme do 12 oseb, pa predvsem sestanke. Sobi se lahko tudi združita, kar skupaj s kuhinjsko niši, toaletnimi prostori in garderobo še razširi njuno uporabnost.

Za obiskovalce je posebej zanimiva Medvedova soba, kjer je na ogled veliki medved, različni izobraževalni posterji, predmeti povezani z življenjem največje zveri v Sloveniji. Predstavitev je usmerjena v predstavitev življenja in ekologije rjavega medveda, kar je izredno pomembno za sožitje ljudi in zavarovane vrste.

Vabljeni na doživljajsko vodenje po Mašunski gozdni učni poti, ogled Gozdne hiše Mošun ali najem Gozdne hiše Mašun za izvedbo posvetovanj, predavanj, delavnic, sej in drugih aktivnosti v prostranih snežniških gozdovih. Kontakt, OE Postojna, Anton Smrekar, T: 05 700 06 10, E: OEpostojna@zgs.si.

 

Besedilo: Tina Drolc, za Službo lovišč s posebnim namenom v okviru ZGS

Fotografija: Š. Habič

Prijavite se na e-novice

Obveščamo vas o novostih v naših loviščih!